Toolbar

Rad s dječjim plesnim ansamblom se odvija na dva punkta u gradu Šibeniku, od toga su za djecu nižeg osnovnoškolskog uzrasta u školskoj godini 2013/14. rezervirane dvije lokacije:
 

- DJEČJI VRTIĆ ŽIŽULA, Ražine

početna B grupa, ples i ritmika za djecu nižeg osnovnoškolskog uzrasta, 1. - 4. razred

termini: ponedjeljak - srijeda ..... 18:15 - 19:00

plesni instruktori: Dragica Grubišić

 

C grupa, osnove suvremenog plesa za djecu s plesnim predznanjem

termini: ponedjeljak - srijeda ..... 19:00 - 20:00

plesni instruktori: Dragica Grubišić i Zorana Mihelčić


D grupa - napredna, dječji plesni ansambl djece starijeg osnovnoškolskog uzrasta, 5. - 8. razred

termini: ponedjeljak - srijeda ..... 20:00 - 21:00

plesni instruktori: Dragica Grubišić i Zorana Mihelčić


- OSNOVNA ŠKOLA FAUST VRANČIĆ, Šibenik

D grupa, dječji plesni ansambl djece starijeg osnovnoškolskog uzrasta, 5. - 6. razred

termini: petak ..... 19:30 - 21:30

E grupa - napredna, dječji plesni ansambl djece starijeg osnovnoškolskog uzrasta, 5. - 8. razred

           termini: subota ....... 09:00 - 10:30

                                     10:30 - 12:00


plesni instruktor: Stošija Zrinski