Toolbar

Rad s dječjim plesnim ansamblom se odvija na dva punkta u gradu Šibeniku, a od toga su za djecu predškolskog uzrasta u školskoj godini 2013/14. rezervirane dvije lokacije:


- DJEČJI VRTIĆ ŽIŽULA, Njivice, Ive Ninića Ivasa 14

početna A grupa, ples i ritmika za djecu predškolskog uzrasta

voditelj: Zorana Mihelčić

plesni instruktor: Olga Grubišić         

 

- DJEČJI VRTIĆ ŽIŽULA, Ražine

početna A grupa, ples i ritmika za djecu predškolskog uzrasta

termini: ponedjeljak - srijeda ..... 17:30 - 18:15

voditelj: Zorana Mihelčić

plesni instruktori: Dragica Grubišić