Toolbar

Primarni cilj radionice je plesna edukacija, poticanje kreativnog stvaralaštva i plesnog odgoja šibenske mladeži, a sve se to odvija kroz slijedeće programe:

-  Mali studio za ritmiku i ples  (predškolski uzrast) ....................... ritmika i ples 

- Plesna radionica  A (osnovnoškolski uzrast) .............................. moderan i jazz

- Plesna radionica B  ( srednjoškolski uzrast) ............................... moderan  i jazz

- Ansambl za suvremeni ples  „Sjene“ (napredna grupa plesača) ........... moderan i jazz

Svi ovi programi koncipirani su tako da se prije svega razvija dječija mašta, kreativnost, samopouzdanje, pozitivan međuljudski odnos, tolerancija i naravno ljubav prema plesnom izričaju. Djeca se nauče slobodno izražavati na njima svojstven način, ali pri tom zadržavajući potrebnu dozu pozitivne discipline.