Toolbar

 

Kulturna događanja u prosincu 2012. u Šibeniku su bila objedinjena u nazivu "100 sati glazbe", a u prigodnom programu su bile i tradicionalne "Božićne čarolije". U njima su sudjelovale i naše plesačice.